Trillingsbestendige E-kasten

  • Aux kast

  • Grote tractiekast tbv India

  • Kleine E-kast GVB

  • Materiaalspanningen E-kast GVB

  • Elementen verdeling E-kast

  • Massa verdeling in het FE-model

  • 3D-model E-kast (aangeleverd door klant)

  • Trilvorm van E-kast

  • Detail van spanningen voor E-kast (Toulouse)

E-kasten komen onder andere in railtransport veelvuldig voor. Oneffenheden in het baanvak zorgen echter continue voor het schudden van deze kasten die meestal behoorlijk vol zitten met zware componenten zoals, trafo’s, accu’s, motoren, etc. Gedurende de totale levensduur van de railvoertuigen mogen deze componenten niet falen, zodat het noodzakelijk is voldoende zekerheid te verkrijgen dat deze dynamische belastingen goed opgevangen kunnen worden. Door eigenfrequenties in de E-kasten of de ophanging daarvan is het bovendien mogelijk dat belastingen sterk worden vergroot en tot verkorte levensduur komen. Dit soort apparatuur dient te voldoen aan de IEC 61372 standaard. Deze standaard beschrijft toetsing aan random triltesten en schoktesten .¬†Veelal worden deze E-kasten op speciale triltafels getest, waarin de trillingsbelastingen gedurende de gehele levensduur worden gesimuleerd. Dit is echter een zeer kostbaar proces, biedt geen inzicht als er overdreven zwaar is ontworpen, en geeft geen oplossingsrichting aan wanneer niet aan de eisen wordt voldaan. TTS heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring opgedaan met het nauwkeurig simuleren van deze E-kasten door middel van FEM analyse. Hierin worden trilvormen en spanningen agv trillingen geanalyseerd met een trillingsbestendig ontwerp als resultaat. Vele railvoertuigen uitgerust met E-kasten die door TTS zijn ontworpen rijden al zeer geruime tijd rond, door heel de wereld. Ook in landen, zoals India, waar verwacht kan worden dat de onregelmatigheden in het baanvaak groter dan gemiddeld zijn, zijn goede oplossingen in samenwerking met de klant gevonden.

 

 

 

Overview

Trillingsbestendig ontwerpen van E-kasten

Segment

Strukton

Services

FEM, trillingsbestendig ontwerpen.

Skills

FEM
Trilingsmetingen