Oplossen trillingsproblemen Koudwatermaker

Trillingen leiden regelmatig tot verkorte levensduur. Bij eenvoudige constructies kan dit vaak met gedegen ontwerp en voldoende vakkennis worden opgelost. Bij complexe systemen, zoals samengebouwde units die op hun beurt weer bestaan uit vele componenten en systemen wordt dit minder vanzelfsprekend. Als er dan een probleem ontstaat is de oplossing, ook voor ervaren vakmensen, vaak heel lastig te vinden. TTS heeft een methode ontwikkeld waarbij metingen en simulaties worden gecombineerd tot een gevalideerd simulatie model. Er wordt een relatief eenvoudige voorstelling van de werkelijkheid gemaakt met behulp van een dynamisch FE-model. Het blijkt echter dat bij complexe systemen de waarde van dit soort modellen gering is door de vele aannames en de praktische afwijkingen die helaas ontstaan. Om dit FE-model vervolgens geschikt te maken worden metingen met een speciale impacthamer uitgevoerd. Hierbij worden de werkelijke optredende trilvormen vastgelegd. Deze trilvormen zijn de basis van het dynamische systeem en vormen de sleutel om het mysterie van het voortijdig falen te kunnen ontrafelen. Het dynamische FE-model wordt aan de hand van de metingen zodanig aangepast, dat de resultaten ervan overeen komen met de meetresultaten. Hierdoor ontstaat een waardevol en betrouwbaar model van de werkelijkheid. Door nu in dit model wijzigingen aan te brengen, kunnen de juiste maatrgelen met een grote mate van zekerheid worden gekozen.

Deze werkwijze geeft een vlotte en betrouwbare analyse en resulteert in adequate oplossingen.

 

 

 

Overview

Integrale oplossing van trillingsproblemen bij complexe systemen door metingen en simulaties te combineren

Segment

Novek

Diensten

FEM, trillingsmetingen, impacthamer, mobiliteitsmetingen, bepalen eigenfrequenties

Competenties

FEM

Related Projects