Wiki

Klinkerdrempels

05/12/2014

0 comments

Wiki

Verkeersdrempels in klinkers worden vooral op kleine minder belangrijke wegen toegepast. Bij een verkeersdrempel waar regelmatig zwaar verkeer met redelijke snelheden passeren ontstaan namelijk zeer forse verticale stootbelastingen die in de wegfundatie opgevangen moeten worden. Hier bestaat de verkeersdrempel zelf allemaal uit kleine afzonderlijke klinkers die ondanks een extra puinfundering snel weg kunnen zakken.

Als de weg echter een geringe stroomfunctie heeft, er weinig zwaar verkeer is, en de snelheden laag zijn, kan dit tot prima oplossingen leiden.

Het sinusprofiel moet met het vakmanschap van de aannemer aangelegd worden. Hierbij gelden de richtlijnen van het CROW

Samenvatting klinkerdrempel:

Snelheidsremming/veiligheid

goede snelheidsremming

Type wegen

Alleen voor 30 wegen in woonwijken endergelijke met beperkte stroomfunctie en een gering aandeel zwaar verkeer

Geluid en trillingsoverlast

Afhankelijk van de inrichting van de weg.

Er moet voorkomen worden dat zwaar en busverkeer (indien aanwezig) met te hoge snelheden de verkeersremmende maatregel kan nemen. Reeds aanwezige bochten of een asverspringing helpen de snelheden van zwaar verkeer omlaag. 

Probeer de afstand van de drempel tot de woning te vergroten.

Busvriendelijkheid

Niet toegestaan op busroutes

Brandweervriendelijkheid

Onwenselijk op brandweer belangrijke routes

Tags