Wiki

Geen verkeersdrempel, geen snelheidsremmende maatregelen (busroutes)

05/12/2014

0 comments

Wiki

Op busroutes wordt toch nog regelmatig gekozen geen snelheidsvertragende maatregel toe te passen, omdat men van mening is dat er geen adequate oplossing zou zijn. Het is duidelijk dat de snelheid niet als vanzelf zal afnemen en dat de verkeersonveiligheid zal blijven bestaan. Politiecontroles zijn op zich wel zinvol en aan te bevelen, maar hun werking is altijd van tijdelijke aard. Een permanente oplossing zal in de vorm van maatregelen moeten plaatsvinden. Vooral als er sprake is van voetgangers en fietsers, de zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemers, is deze optie onveilig.

Samenvatting bij geen maatregelen:

Snelheidsremming/veiligheid

geen verbetering

Type wegen

alle

Geluid en trillingsoverlast

geen

Busvriendelijkheid

goed

Brandweervriendelijkheid

goed

Tags