Wiki

Asverspringingen en maatregelen in het horizontale vlak

05/12/2014

0 comments

Wiki

Asverspringingen werken vooral goed snelheidsremmend voor breed en lang verkeer, zoals vrachtwagens. Deze logge verkeersdeelnemers moeten al snel forse stuurbewegingen maken om tussen de obstakels te kunnen manouvreren. De luxe auto echter, die veel smaller en korter is, kan er dan nog steeds met een behoorlijke vaart doorheen.

De forse stuurbewegingen van vrachtverkeer resulteert in een extra beknellingsgevaar voor met name fietsers. Zoals op de linkerfoto te zien, wordt de vrachtwagen gedwongen het gehele fietspad te berijden. Ook als de maatregel minder extreem wordt uitgevoerd zal het fietspas toch regelmatig opgeofferd worden zodat de hoogst mogelijke snelheid door het zware verkeer kan worden aangehouden. We zijn net mensen.

In woonwijken met vrijwel geen zwaar verkeer kan dit een prima oplossing zijn.

De zijdelings bewegingen leveren extra gevaar op, zodat de verkeersveiligheid er soms op achteruit gaat.

 

Slachtoffers van aanrijdingen met een bus, onderverdeeld naar wijze van verkeersdeelname van het slachtoffer en zijn letsel ernst (gebaseerd op slachtoffercijfers uit VOR-bestand, periode 1999-2002)
image-1318

Slachtoffers van aanrijdingen met een bus, onderverdeeld naar wijze van verkeersdeelname van het slachtoffer en zijn letsel ernst (gebaseerd op slachtoffercijfers uit VOR-bestand, periode 1999-2002)

Bovenstaand een statistiek uit een SWOV documentatie met busongelukken (alleen Connexxion is onderzocht). 66% bestond uit flankongevallen, zodat duidelijk wordt dat grote asverplaatsingen van bussen uit verkeersveilig oogpunt ongewenst zijn.

Samenvatting maatregelen in het horizontale vlak (asverspringingen):

Snelheidsremming/veiligheid

Voor breed en lang verkeer een goede snelheidsremming.

Voor licht verkeer: nauwelijks snelheidsremmend.

Zijdelingse verplaatsingen genereren extra onveiligheid.

Type wegen

In principe voor alle 30 en 50 wegen geschikt.

Geluid en trillingsoverlast

Vrijwel geen kans op trillingshinder

Geringe kans op geluidsoverlast.

Busvriendelijkheid

In verband met snelheidsremming weinig zinvol op busroutes

Brandweervriendelijkheid

In  overleg met de brandweer mogelijk

Tags